HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ (ostatnia aktualizacja: 10.06.2015)

Fizjoterapia - I rok  (studia I stopnia - stacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Anatomia prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz 22.06.2015 r.
godzina 9:00-12:00
sala 21 i 108, 106
  pisemny

Kształcenie ruchowe
i metodyka nauczania ruchu

dr Mariusz Drużbicki 26.06.2015
godz. 14:00-18:00
s. 21
  pisemny
Biomechanika kliniczna
i ergonomia pracy
prof. UR dr hab. n. med. Janusz Cwanek 30.06.2015
godz. 11:00
s. 21 i 108
  pisemny

 

Fizjoterapia - II rok (studia I stopnia - stacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Fizykoterapia dr Jolanta Zwolińska 24.06.2015
godz. 13:30
s. 108 i 21.
  pisemny
Języki obce Nauczyciele z Międzywydziałowego
Studium Języków Obcych

Język angielski
26.06.2015 r.
godz. 10.00,
sala 21 i 108

Język niemiecki
19.06.2015,
godz. 9:00, s. 214

  Pisemny i ustny
Kinezjologia dr Joanna Majewska 29.06.2015 r.
godz. 11:00
sala 21 i 108.
   

 

Fizjoterapia - III rok (studia I stopnia - stacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Fizjoterapia kliniczna
w kardiologii i pulmonologii
dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc 8.06.2015 r.
godz. 17.00
sala 21
  pisemny
Fizjoterapia kliniczna
w neurologii i neurologii dziecięcej
prof. dr hab.n. med. Andrzej Kwolek 15.06.2015 r.
godz.
  pisemny

 

Fizjoterapia - I rok (studia II stopnia - stacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Medycyna sportowa
i odnowa biologiczna
dr Piotr Szpunar 01.07.2015 r.
godz. 16.00
sala 21, 108, 106
  pisemny
Zdrowie publiczne dr Janina Sobczak-Kowalak     pisemny
 Psychologia kliniczna i psychoterapia dr Jacek Pasternak       

 

Fizjoterapia - I rok (studia I stopnia - niestacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rtg prof. dr hab. n. med.
Stanisław Orkisz
28.06.2015 r.
godz. 12.00, sala 21
  pisemny
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu dr Mariusz Drużbicki

26.06.2015
godz. 17.00, s. 21 

  pisemny
Biomechanika kliniczna i ergonomia pracy prof. UR dr hab. n. med.
Janusz Cwanek
 24.06.2015 r.
godz. 15.30, sala 21 i 108
  pisemny
Fizjoterapia ogólna mgr Dorota Szczygielska 19.06.2015
godz. 18.00, sala 21
  pisemny

 

Fizjoterapia - II rok (studia I stopnia - niestacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Język obcy       pisemny
Fizykoterapia dr Jolanta Zwolińska 24.06.2015
godz. 14.30
s. 21 i 108 
  pisemny

 

Fizjoterapia - III rok (studia I stopnia - niestacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Fizjoterapia kliniczna w reumatologii prof. UR dr hab. n. med.
Krzysztof Gutkowski 
14.06.2015 r.
godz. 8.00
sala 21 
  pisemny

 

Fizjoterapia - I rok (studia II stopnia - niestacjonarne)
Przedmiot Osoba odpowiedzialna
za egzamin
I termin egzaminu Termin egzaminu
poprawkowego
Forma egzaminu
Medycyna sportowa i odnowa biologiczna dr Piotr Szpunar 01.07.2015 r.
godz. 17.00
sala 21,108,106
  pisemny
Dydaktyka fizjoterapii dr Ewa Puszczałowska - Lizis  28.06.2015 r.
godz. 16.00-18.30
sala 21 i 108 
   pisemny
Medycyna fizykalna i balneoklimatologia       pisemny