top

slide-2

laur studentow 2015 logo
dr inż. Julian Skrzypiec – Najlepszym Przyjacielem Studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z wielką radością pragnę poinformować, że w tym roku środowisko naszych żaków postanowiło wyróżniać specjalną nagrodą Lauru Studenckiego, jedynego takiego wyróżnienia w Polsce już po raz drugi (Laur Studentów 2013) dr inż. Juliana Skrzypca.

Na każdym wydziale wśród nauczycieli akademickich pojawia tak zwana „dobra dusza”, której nie jest obojętna aktywność studentów na wydziale. Poprzez tę nagrodę studenci wyrazili ponownie podziękowania swojemu NAUCZYCIELOWI, MENTOROWI, który jest dla nich wzorem do naśladowania, który z radością wprowadza ich w funkcjonowanie wydziału, na co dzień udziela pomocy i wsparcia oraz dodatkowo wykazuje się wielkim zrozumieniem i kulturą osobistą w relacjach ze studentami.

 Warto podkreślić, że dr Juliana Skrzypca cechuje wzorowa, wieloletnia praca na rzecz Instytutu Fizjoterapii oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także środowiska społecznego, znakomita współpraca z placówkami medycznymi Podkarpacia, instytucjami opiekuńczo – wychowawczymi i socjalnymi oraz niezwykłe zaangażowanie w pracę dydaktyczną i  naukowo – badawczą. Od 2004 roku Pan Doktor pełnił i pełni liczne funkcje min.: z-cy Dyrektora Instytutu Fizjoterapii, Prodziekana Wydziału Medycznego, Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczącego Zespołu pracującego na rzecz uruchomienia kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym i inn.

Jako wspaniały organizator kształcenia aktywnie uczestniczył w modernizacji obiektu naukowo - dydaktycznego Instytutu Fizjoterapii (wykonanie projektu i konfiguracja Sieci LAN, utworzenie zespołu Pracowni Informatycznej i Bibliotecznej, modernizacji Pracowni Fizykoterapii, i wielu innych), organizacji i opracowaniu założeń Przyrodniczo - Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych UR, wdrożeniu wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku fizjoterapia (sylabusy, matryce efektów kształcenia, sylwetka absolwenta), dostosowaniu siatki studiów kierunku fizjoterapia do wymagań określonych przez Porozumienie Bolońskie i in.

Znany jest również z pracy na rzecz środowiska - brał udział w opracowaniu założeń projektu Rzeszowskiej Sieci Komputerowej obejmującej wszystkie uczelnie Rzeszowa i pełnił funkcję przewodniczącego Rady Użytkowników Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej.

Naukowo autor lub współautor licznych publikacji (w tym 2 prace z punktacją IF), rozdziałów monografii, recenzji. Współorganizator siedmiu cyklicznych konferencji - Międzynarodowych Dni Rehabilitacji w latach: 2009 – 2015, członek Komitetu Naukowego wielu konferencji Kół Naukowych Fizjoterapii i in.

Do tej pory Pan Doktor miał okazję sprawdzić się już w licznych rolach. Trudno jest stwierdzić, która jest dla niego najważniejsza,  ponieważ wzajemnie się przeplatają i jedna nie mogłaby zaistnieć bez drugiej. Zapytany by jednym zdaniem opisał czym się zajmuje, doktor Julian Skrzypiec odpowiada: „Dzielę się z innymi doświadczeniem życiowym, głównie zawodowym, ale nie tylko.”


GRATULUJEMY NASZEMU PRODZIEKANOWI, NAUCZYCIELOWI I KOLEDZE!
życząc wielu dalszych sukcesów i osiągnięć oraz dużo sił i zdrowia.

Dziekan i pracownicy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 Szukaj

facebook logo