Sympozjum odbyło się w dniach 11-13 września 2014 r. w Zamościu. Była to historyczna chwila dla polskiej rehabilitacji, ponieważ po raz pierwszy Polskę odwiedziło ponad 80 naukowców z Europy; specjalistów z rehabilitacji i medycyny fizykalnej, w tym  m.in.specjaliści z Francji, Szwajcarii, Niemiec, Belgii, Finlandii, Holandii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Szwecji, Norwegii, Serbii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Estonii, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Turcji oraz z Kanady.

Byli to delegaci Zgromadzenia Ogólnego Sekcji i Zarządu Medycyny Fizykalnej oraz Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS PRM Section & Board -  Physical and Rehabilitation Medicine Section & Board of the European Union of Medical Specialists).

 

Przewodniczącą Komitetu Naukowego Sympozjum była prof. dr n med. Jolanta Kujawa – Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XVI Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji był dr n. med. Rafał Sapuła.

Na  XVI Międzynarodowym Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh) widoczną grupę stanowili pracownicy naukowi Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wygłosiliśmy 7 referatów, a prof.dr hab. n. med. Andrzejowi  Kwolkowi, dr hab. n. o zdr. Teresie Pop, dr n. med. Grzegorzowi Przysadzie komitet naukowy powierzył prowadzienie sesji  naukowych.

Obrady w sesjach dotyczyły problemów rehabilitacji osób z osteoporozą, osób starszych, rehabilitacji w chorobach wewnętrznych, w onkologii, w pediatrii w neurologii i ortopedii. Jedna sesja poświęcona była standardom  rehabilitacji wynikającym z ICF i prawom osób niepełnosprawnych. Referaty prezentowane przez naszych pracowników dotyczyły rehabilitacji chorych po udarze mózgu z wykorzystaniem nowoczesnych metod fizykalnych i kinezyterapii, aktywności zawodowej chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i inne:

  1. Kwolek Andrzej. Biofeedback w rehabilitacji - co nowego.
  2. Pop Teresa, Czenczek-Lewandowska Ewelina. Aktywność zawodowa osób w okresie 10 lat od operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego.
  3. Kwolek Andrzej, Majka-Sibiga Małgorzata, Malinga Krystyna. Agregacja płytek krwi u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu rehabilitowanych szpitalnie.
  4. Weres Aneta, Zwolińska Jolanta, Kwolek Andrzej, Szpunar Piotr. Skuteczność fototerapii i masażu klasycznego w ograniczeniu objawów zmęczenia mięśnia po treningu.
  5. Uzarska Bernadeta, Zwolińska Jolanta, Kwolek Andrzej. Wpływ światła spolaryzowanego VIP Light na proces gojenia się odleżyn.
  6. Drużbicki Mariusz, Opalińska Iwona,  Przysada Grzegorz, Kołodziej Krzysztof, Szpunar Piotr2 Ocena efektów terapii kończyny górnej z wykorzystaniem urządzenia z funkcją biofeedbacku u chorych z niedowładem połowiczym po udarze.
  7. Kwolek Wojciech, Sawka Kamil, Puchalski Marek, Przysada Grzegorz. Wpływ treningu z wykorzystaniem urządzenia HandTutor na poprawę funkcji ręki u chorych z niedowładem kończyny górnej – doniesienie wstępne.

Na otwarcie Sympozjum w pierwszym  dniu wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Haftek – wybitny specjalista polskiej neurochirurgii i rehabilitacji.  W trakcie uroczystości otwarcia Sympozjum Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji – dr inż. Krzysztof Pancerz uhonorował profesorów związanych z Zamościem i zasłużonych dla rozwoju kierunku fizjoterapia Zamojskiej uczelni – prof. Jana Haftka, prof. Andrzeja Kwolka, prof. Andrzeja Lesiaka oraz prof. Krzysztofa Marczewskiego.

Sympozjum towarzyszyły imprezy kulturalne, w tym Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, a wspólna biesiada w Ośrodku Roztoczańskiego Parku Narodowego pozwoliła uczestnikom na pełny relaks.

dr hab. n o zdr. Teresa Pop