1I NAGRODA REDAKTORA NACZELNEGO w konkursie „PRACA ROKU” - Edycja 2010, przyznana przez czasopismo Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja.

 

Redakcja czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, w wyniku cyklicznego konkursu przeprowadziła ranking prac oryginalnych opublikowanych w 2010 na łamach czasopisma. Konkurs OTR „PRACA ROKU” został ustalony na podstawie liczby pobrań pełnych elektronicznych wersji artykułów PDF przez czytelników OTR. Weryfikacja została dokonana przez Redakcję OTR po pełnych sześciu miesiącach od zamieszczenia streszczenia w PubMed i udostępnienia w sieci pełnej wersji artykułu.

Spośród 56 publikowanych w Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji prac, I nagrodę w konkursie „PRACA ROKU” - Edycja 2010 otrzymała praca autorów:

Teresa Pop, Heiner Austrup, Rudolf Preuss, Marta Niedziałek, Anna Zaniewska, Marek Sobolewski, Tomasz Dobrowolski, Jolanta Zwolińska: Wpływ elektrostymulacji prądami TENS na redukcję bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.

Nagroda jest tym cenniejsza, że powstała jako wynik współpracy istniejącej od wielu lat pomiędzy Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego a Szpitalami Buchholz i Winsen w Niemczech.

Praca dotyczy leczenia zespołów bólowych kręgosłupa z wykorzystaniem prądów TENS. Grupę badaną stanowili pacjenci leczeni w szpitalu w Winsen, a grupę kontrolną stanowili pacjenci leczeni w Szpitalu nr 2 w Rzeszowie, z wykorzystaniem elektrostymulacji prądami TENS różnymi, stosowanymi w wymienionych placówkach metodami.

Wręczenie nagrody odbyło się 21 października 2011 roku w Warszawie podczas I Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego "Narząd ruchu - badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń. Postępy 2011" zorganizowanego przez redakcję czasopisma "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja". Podczas Kongresu dr Teresa Pop przedstawiła nagrodzoną pracę.

Nagrodę odebrali autorzy: dr Teresa Pop, dr Heiner Austrup – ordynator Oddziału Ortopedii w szpitalu Winsen oraz mgr Anna Zaniewska – absolwentka UR.

O nagrodzie i o współpracy pomiędzy placówkami, przy tej okazji pisała również lokalna prasa w Niemczech.