Wykaz opiekunów poszczególnych roczników studiów w roku akademickim 2015/2016

Studia stacjonarne I stopnia

  • I rok -  dr Ewa Puszczałowska- Lizis
  • II rok – mgr Karolina Gruszczyńska
  • III rok – dr Katarzyna Walicka - Cupryś

Studia stacjonarne II stopnia

  • I rok – mgr Maciej Rachwał
  • II rok – dr n. med. Agnieszka Ćwirlej – Sozańska

Studia niestacjonarne I stopnia

  • I rok – dr Jolanta Zwolińska
  • II rok – mgr Agnieszka Wiśniowska
  • III rok – dr Agnieszka Bejer

Studia niestacjonarne II stopnia

  • I rok – mgr Artur Sochacki
  • II rok – mgr Grzegorz Trojan