top

slide-2

Zdjcie    

W ramach VI Podkarpackiego Festiwalu „KultURalia 2018”, w dniu 24 maja 2018 roku odbył się BiegUR, organizowany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Liczącą 5 km trasę biegu wyznaczono wzdłuż bulwarów nad Wisłokiem, ze startem i metą na przy Hali Podpromie. Wydarzenie miało na celu popularyzację sportu oraz zachęcenie studentów do aktywnego spędzania czasu.
Listę startową zasiliło ponad 150 zawodników, w tym studenci i pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak również zainteresowani mieszkańcy Rzeszowa.
Bieg rozgrywano w kilku kategoriach. Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego reprezentowała dr Ewa Puszczałowska-Lizis, która w kategorii „pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego” zajęła II miejsce.
Medale i nagrody zwycięzcom wręczał Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do spraw Studenckich i Kształcenia Prof. UR, dr hab. Wojciech Walat.
Gratulujemy!

 Dyplom EWA LIZIS

 Szukaj

facebook logo

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Medyczny
INSTYTUT FIZJOTERAPII

ul. Hoffmanowej 25
35-310 Rzeszów
tel. 17 872 29 28, 17 872 29 22

ifizjot@univ.rzeszow.pl