UBEZPIECZENIE NNW

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2018/2019,

proszeni są zgłaszanie się do Dziekanatu Wydz. Medycznego, al. Kopisto 2a (pok. 17)

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 13.00

Termin przyjmowania wpłat został wydłużony do 14 grudnia 2018 roku

Składka ubezpieczenia wynosi – 39 zł.