top

slide-2

 

SPRAWOZDANIE

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prewencja chorób cywilizacyjnych” Myczkowce 2017

W dniach 10-11 czerwca 2017 roku odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prewencja chorób cywilizacyjnych”, której organizatorami były Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Fizjoterapii Wydziału Ochrony Zdrowia Katolickiego Uniwersytet w Ruzomberoku. W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu Fizjoterapii UR oraz zaproszeni goście z Białorusi – dr Edward Walczuk, dr Irina Walczuk, mgr Olga Woroniec i ze Słowacji – prof. Zuzanna Hudakova oraz dr Anna Lesnakova, którzy zaprezentowali ciekawe doniesienia na temat leczenia i rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu oraz schorzeń układu oddechowego i krążenia.
W dzień poprzedzający konferencję odbyły się regaty o puchar Dziekana Wydziału Medycznego UR, w których udział wzięli pracownicy Instytutu Fizjoterapii UR. Na Zalew Soliński wypłynęły trzy żaglówki, z których zwyciężyła załoga Barbary Cyran – Grzebyk, w składzie Katarzyna Zajkiewicz, Anita Pacześniak-Jost, Magdalena Szczepanik, Daniel Szymczyk i Łukasz Przygoda.

Ewa Szeliga
Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

PROGRAM KONFERENCJI

 Szukaj

facebook logo