top

slide-2

Mały Uniwersytet Rzeszowski

ZAJĘCIA MUR 2017

Mały Uniwersytet Rzeszowski Na Wydziale Medycznym 
18 marca 2017

Fizjoterapia 7 

Zajęcia dla „Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, które odbyły się 18 marca 2017r poprowadzili pracownicy Instytutu Fizjoterapii, Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego oraz pracownicy Kierunku Lekarskiego. Z uwagi na dużą liczbę uczestników pracownikom Instytutów pomagali studenci. W zajęciach brało łącznie udział 311 uczestników w wieku od 7 do 15 lat.

Zajęcia odbyły się w dwóch nowych obiektach Wydziału Medycznego;
w Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz w Zakładzie Nauk o Zdrowiu przy ul. Leszka Czarnego.

ZAJĘCIA MUR 12.03.2016

MUR 7
    Dzień 12 marca 2016r był dniem zajęć Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Wydziale Medycznym. Pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Fizjoterapii prowadzili ćwiczenia: „Wózkiem przez świat” - mgr A. Sochacki, mgr K. Gruszczyńska, dr Justyna Wyszyńska i mgr Agnieszka Wiśniowska, „ Integracja sensoryczna” - dr Łukasz Przygoda, dr Justyna Pogórska-Bednarz i mgr Ewelina Czenczek Lewandowska, „Znajdź swoją równowagę” prowadzili - mgr D. Szymczyk, dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska i mgr Joanna Baran.

Wszystkie ćwiczenia cieszyły się pełną frekwencją i czynnym udziałem uczestników w zajęciach.

Mały Uniwersytet Rzeszowski (MUR) na Wydziale Medycznym UR


1Dzień  14 marca 2015 r. był dniem zajęć Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Wydziale Medycznym.

Zajęcia przygotowane przez wszystkite trzy Instytuty Wydziału Medycznego: Instytut Fizjoterapii, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego odbyły się w formie wykładów oraz ćwiczeń, dla wszystkich grup wiekowych w godzinach od 9.30 do 13.30.

 Szukaj

facebook logo

Harmonogram zajęć