top

slide-2

 

1. SKŁAD KOMISJI DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU FIZJOTERAPII

Przewodnicząca: Dr n.med. Agnieszka Ćwirlej - Sozańska
 
Zastępca Przewodniczącego: Dr n.med. Joanna Grzegorczyk
 
Członkowie:
 
Dr hab. n. o zdr. Prof UR Teresa Pop
Dr Katarzyna Walicka- Cupryś
Dr Elżbieta Domka – Jopek
Dr Anna Samojedna – Kobosz
Mgr Maciej Rachwał
Mgr Joanna Baran
Mgr Karolina Gruszczyńska
Mgr Artur Sochacki
Mgr Iwona Bryła
Student – Damian Strojny

 

2. REGULAMIN KOMISJI DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU FIZJOTERAPII

 Szukaj

facebook logo