top

slide-2

Zadania Zespołu ds. monitoringu losów absolwentów w Instytucie Fizjoterapii

§ 1
1. Zespół ds. monitoringu losów absolwentów jest organem wewnętrznym Instytutu Fizjoterapii, ściśle współpracującym z Biurem Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Komisją Dydaktyczną Instytutu Fizjoterapii.
2. Komisję i jej skład powołuje Dyrektor Instytutu Fizjoterapii.

§ 2
1. Celem Zespołu ds. monitoringu losów absolwentów jest:
• Określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Instytutu Fizjoterapii.
• Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci Instytutu Fizjoterapii na rynku pracy.
• Ocena programu kształcenia na kierunku Fizjoterapia przez studentów w kontekście wymagań na rynku pracy.
2. Badanie jest realizowane drogą elektroniczną poprzez dobrowolne wypełnienie ankiety przesłanej do absolwenta drogą mailową. Absolwent wyraża zgodę na przystąpienie do badania.
3. Pogłębione badanie losów absolwentów pozwoli uzyskać informacje na temat wymagań współczesnego rynku pracy wobec fizjoterapeutów i na tej podstawie doskonalić program kształcenia na kierunku Fizjoterapia.

 Szukaj

facebook logo