top

slide-2

Praktyki

Uzupełniające studia magisterskie 2018-2020

Od dnia 10.06 br. możecie Państwo zgłaszać się do przydzielonych opiekunów praktyk, w celu ustalenia terminu rozpoczęcia praktyk.

O możliwości odbioru Dzienniczków Praktyk zostaną  Państwo poinformowani w najbliższych czasie.

PRAKTYKA WAKACYJNA 2019

 

Praktyki studia stacjonarne MGR 2017-2022

Od dnia 10.06 br. możecie Państwo zgłaszać się do przydzielonych opiekunów praktyk, w celu ustalenia terminu rozpoczęcia praktyk.

O możliwości odbioru Dzienniczków Praktyk zostaną  Państwo poinformowani w najbliższych czasie.

PRAKTYKA WAKACYJNA 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYLABUS - PRAKTYKA WDROŻENIOWA

LISTA STUDENTÓW I MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK

 

 

 

Praktyki studia niestacjonarne jednolite MGR 2017-2022

Od dnia 10.06 br. możecie Państwo zgłaszać się do przydzielonych opiekunów praktyk, w celu ustalenia terminu rozpoczęcia praktyk.

O możliwości odbioru Dzienniczków Praktyk zostaną  Państwo poinformowani w najbliższych czasie.

PRAKTYKA WAKACYJNA 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. WZÓR 1

2. WZÓR 2

3. WZÓR 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA STUDENTÓW I MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK

 

1. Placówki medyczne

2. Podanie

3. Zgoda

Praktyki studia stacjonarne LIC 2016-2019

 

SYLABUS - PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ

 

LISTA - PRAKTYKI - AKTUALIZACJA 22.02.2019

---------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKA - FIZYKOTERAPIA - LISTA 2.10.2018

--------------------------------------------------------------------------------------

LISTA - PRAKTYKA WAKACYJNA

--------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKA KLINICZNA-AKTUALIZACJA 5.10.2017

SYLABUS - PRAKTYKA KLINICZNA

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w szpitalach współpracujących z UR powołano koordynatorów praktyk. Proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorami, jeżeli macie Państwo pytania, problemy dotyczące realizacji praktyk w danym ośrodku.

1. Dr Mariusz Drużbicki - KRORE, Rzeszów
2. Dr Anita Pacześniak-Jost - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
3. Dr Sławomir Jandziś - Szpital Miejski, Rzeszów
4. Dr Agnieszka Bejer - Szpital Specjalistyczny, Rudna Mała
5. Mgr Elżbieta Kędzior - Szpital MSWiA, Rzeszów
6. Mgr Lucyna Pikor - Centrum Medyczne, Łańcut

---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK

1) W dniu rozpoczęcia praktyk jesteście Państwo ZOBOWIĄZANI dostarczyć Opiekunowi praktyk:

a. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

b. Ubezpieczenie NW (ksero) – proszę ubezpieczyć się we własnym zakresie lub wykupić ubezpieczenie grupowe (informacje w Dziekanacie w październiku p. Anna Wisz)

c. Szkolenie BHP – wpisane w indeks (do wglądu)

2) UR ubezpiecza Państwa w zakresie OC.

 

PLIKI DO POBRANIA

1. REGULAMIN PRAKTYK IF

 Szukaj

facebook logo

Dyżur kierownika praktyk

INSTYTUT FIZJOTERAPII
ul. Warszawska 26 A