top

slide-2

 

Zaliczenie praktyk

W sprawie zaliczenia praktyk proszę kontaktować się ze starostą roku. Proszę umożliwić staroście sprawne zebranie dzienniczków praktyk i indeksów i przekazanie ich do sekretariatu IF w celu otrzymania zaliczenia.

Osoby zwolnione z praktyk przedstawiają podpisany przez przełożonego dokument (wzór w załączniku) oraz indeks.

ZWOLNIENIE Z PRAKTYK

----------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci, III roku, studiów niestacjonarnych I stopnia

Poniżej zamieszczono przydział do Ośrodków oraz Opiekunów praktyk na 6 semestr. Proszę sprawdzić czy wszyscy Państwo zostali umieszczeni na listach.
W razie wątpliwości proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominam również o obowiązku dostarczenia Opiekunom praktyk sylabusów, wg których praktyka ma być realizowana oraz aktualnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaliczonego w indeksie szkolenia BHP
Każdy student zobowiązany jest również dostarczyć Kierownikowi praktyk – indywidualny harmonogram odbywania praktyk.

1. FIZJOTERAPIA KLINICZNA - SYLABUS - aktualizacja 12.02.2017

2. OŚRODKI MIEJSCOWE - aktualizacja 12.02.2017

3. OŚRODKI ZAMIEJSCOWE - aktualizacja 12.02.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zaliczenie praktyki

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy zakończyli praktykę i uzyskali  ocenę od opiekuna praktyki, proszeni są  o zgłaszanie się w sekretariacie Instytutu Fizjoterapii (pok. nr  5)  w celu zaliczenia praktyki. Przypominam, że zaliczenie należy  uzyskać do końca sesji zimowej tj. do 19.02.2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia – III rok

W związku z realizowaną w VI sem. praktyką z Fizjoterapii klinicznej w wymiarze 360 godz., informuję, że osoby chcące w/w praktykę odbywać w ośrodkach zamiejscowych zobowiązane są do dostarczenia odpowiednich dokumentów ( wzory w załączniku) do Kierownika Praktyk lub przesłać listem poleconym na adres sekretariatu IF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11 2016r.
Proszę o sprawdzenie warunków jakie musi spełniać dana placówka, aby Praktyka mogła być realizowana (Dzienniczek praktyk str. 140).

Studenci starający się o zwolnienie z praktyki (wg § 24, pkt 4 Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim) zobowiązani są do dostarczenia podania do Kierownika Praktyk (wzór nr 3 w załączniku) oraz potwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego wykonywania czynności zawodowych określonych w programie praktyk i zaświadczenie o zatrudnieniu/wolontariacie uzyskane od pracodawcy. Dokumenty należy dostarczyć do Kierownika Praktyk lub przesłać listem poleconym na adres sekretariatu IF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11 2016r.

WZÓR 1- PROŚBA DO KIEROWNIKA

WZÓR 2- ZGODA SZPITALA

WZÓR 3- ZWOLNIENIE Z PRAKTYK

---------------------------------------------------------------------------

PRZYDZIAŁ OPIEKUNÓW NA PRAKTYKĘ Z FIZYKOTERAPII W OŚRODKACH MIEJSCOWYCH - aktualizacja 30.08.2016

W RAZIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - PROSZĘ O KONTAKT TEL. 728 913 101 LUB NA MAILA  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

FIZYKOTERAPIA - OŚRODKI MIEJSCOWE - aktualizacja 5.10.2016PRZYDZIAŁ OPIEKUNÓW NA PRAKTYKĘ Z FIZYKOTERAPII W OŚRODKACH ZAMIEJSCOWYCH - aktualizacja 30.08.2016

W RAZIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - PROSZĘ O KONTAKT TEL. 728 913 101 LUB NA MAILA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

FIZYKOTERAPIA - OŚRODKI ZAMIEJSCOWE - aktualizacja 4.10.2016


WAŻNE INFORMACJE DOT. PRAKTYKI Z FIZYKOTERAPII

PRAKTYKA Z FIZYKOTERAPII - WYTYCZNE

WZÓR nr 1

WZÓR nr 2

WZÓR nr 3

WZÓR nr 4


Informuję, że w szpitalach współpracujących z UR powołano koordynatorów praktyk. Proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorami, jeżeli macie Państwo pytania, problemy dotyczące realizacji praktyk w danym ośrodku.

1. Dr Mariusz Drużbicki - KRORE, Rzeszów
2. Dr Anita Pacześniak-Jost - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
3. Dr Sławomir Jandziś - Szpital Miejski, Rzeszów
4. Dr Agnieszka Bejer - Szpital Specjalistyczny, Rudna Mała
5. Mgr Elżbieta Kędzior - Szpital MSWiA, Rzeszów
6. Mgr Lucyna Pikor - Centrum Medyczne, Łańcut


Harmonogram  praktyk z KINEZYTERAPII  proszę dostarczyć  do sekretariatu IF  niezwłocznie po rozpoczęciu praktyk (zamieszczony w pliku WZÓR 1 )


OSOBY ZWOLNIONE Z PRAKTYKI KINEZYTERAPIA ZOBOWIĄZANE SĄ DO WYPEŁNIENIA NIEŻEJ ZAMIESZCZONEGO DOKUMENTU: 

ZWOLNIENIA - OPINIA - KINEZYTERAPIA


INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISÓW ZALICZENIA Z PRAKTYK

Opiekun praktyk zalicza państwu praktykę na ocenę, wpisuje ją:

1) W dzienniczku praktyk na stronie – zaliczenie – umieszczonej na zakończenie danej praktyki – wpisując ocenę i opinię.
2) W indeksie na stronie 82.

Następnie należy zgłosić się z indeksem i dzienniczkiem praktyk do sekretariatu IF celem uzyskania zaliczenia praktyki przez kierownika praktyk.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK

1) W dniu rozpoczęcia praktyk jesteście Państwo ZOBOWIĄZANI dostarczyć Opiekunowi praktyk:

a. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (ksero – do odebrania w sekretariacie IF – proszę zrobić sobie dodatkowe ksero zaświadczeń lekarskich – będą potrzebne na kolejne praktyki )

b. Ubezpieczenie NW (ksero) – proszę ubezpieczyć się we własnym zakresie lub wykupić ubezpieczenie grupowe (informacje w Dziekanacie w październiku p. Anna Wisz)

c. Szkolenie BHP – wpisane w indeks (do wglądu)

2) UR ubezpiecza Państwa w zakresie OC.

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. DZIENNICZEK PRAKTYK - AKTUALIZACJA 9-09-2016

2. REGULAMIN PRAKTYK IF

 Szukaj

facebook logo

Dyżur kierownika praktyk

INSTYTUT FIZJOTERAPII
ul. Warszawska 26 A