top

slide-2

 

ZWOLNIENIA

---------------------------------------------------------------------------------------

LISTA STUDENTÓW I MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK

---------------------------------------------------------------------------------------- 

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH NIESTACJONARNYCH

PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ (w sem. VI)

360 GODZ. (320 KONTAKTOWYCH I 40 NIEKONTAKTOWYCH)

I. Osoby ubiegające się o możliwość odrabiania praktyk w miejscu pracy/zamieszkania zobowiązane są do złożenia w terminie do 15.12.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 2 )
2. Zgoda ośrodka na odbycie praktyk ( wg WZORU nr 3 ) 

II. Osoby ubiegające się o możliwość zwolnienia z praktyk zobowiązane są do złożenia w terminie do15.12.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 4 ), potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu uzyskane od pracodawcy.
3. Wystawioną ocenę przez bezpośredniego przełożonego – na druku udostępnionym na stronie internetowej IF (wypełniony druk z oceną składany jest dopiero na zakończenie semestru, w którym odbywa się praktyka u Pani mgr Iwony Bryły – aby otrzymać zaliczenie praktyki w indeksie i na karcie zaliczeniowej).

SYLABUS - FIZJOTERAPIA KLINICZNA

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKA Z FIZYKOTERAPII - SEM. V

300 GODZ. (260 KONTAKTOWYCH I 40 NIEKONTAKTOWYCH)

4.09.2017

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK: zakłady/gabinety/działy/pracownie rehabilitacji/fizjoterapii, Oddziały Rehabilitacji, Uzdrowiska i Sanatoria – spełniające wymogi NFZ (zakontraktowane usługi w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza – [realizowane w warunkach: ambulatoryjnych i/lub ośrodka dziennego i/lub stacjonarnych] / lub w rodzaju: Lecznictwo uzdrowiskowe)

I. Osoby ubiegające się o możliwość odrabiania praktyk w miejscu pracy/zamieszkania zobowiązane są do złożenia w terminie do 15.09.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU NR 2 )
2. Zgoda ośrodka na odbycie praktyk ( wg WZORU NR 3 )

II. Osoby ubiegające się o możliwość zwolnienia z praktyk zobowiązane są do złożenia w terminie do 15.09.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU NR 4 ), potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu uzyskane od pracodawcy.
3. Wystawioną ocenę przez bezpośredniego przełożonego – na druku udostępnionym przez kierownika praktyk(wypełniony druk z oceną składany jest dopiero na zakończenie semestru, w którym odbywa się praktyka) .

ZAŁĄCZNIKI:

1. Sylabus

2.  LISTA OSÓB NA PRAKTYKI 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Praktyka Kinezyterapia

Wszystkich studentów odbywających praktyki podczas wakacji, proszę o kontakt z opiekunami praktyk w celu ustalenia indywidualnego harmonogramu praktyk(wg wzoru).

W dniu rozpoczęcia praktyki student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk, sylabusa wg którego jest realizowana praktyka oraz następujących dokumentów:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

- zaliczenie ze szkolenia BHP (wpisane w indeksie)

- aktualne badania lekarskie

W razie pytań proszę o kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LISTA NA PRAKTYKI - AKTUALIZACJA 7.06.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Przypominam wszystkim studentom, którzy rozpoczęli praktykę z kinezyterapii o konieczności dostarczenia do sekretariatu Instytutu lub do kierownika praktyk indywidualnego harmonogramu praktyk (wzór w załączniku) .

INDYWIDUALNY HARMONOGRAM PRAKTYK - WZÓR

------------------------------------------------------------------------------------------------

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH NIESTACJONARNYCH

PRAKTYKA Z KINEZYTERAPII PO SEM. IV

300 GODZ. (260 KONTAKTOWYCH I 40 NIEKONTAKTOWYCH)

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK: zakłady/gabinety/działy/pracownie rehabilitacji/fizjoterapii, Oddziały Rehabilitacji, Uzdrowiska i Sanatoria – spełniające wymogi NFZ (zakontraktowane usługi w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza – [realizowane w warunkach: ambulatoryjnych i/lub ośrodka dziennego i/lub stacjonarnych] / lub w rodzaju: Lecznictwo uzdrowiskowe)

I. Osoby ubiegające się o możliwość odrabiania praktyk w miejscu pracy/zamieszkania zobowiązane są do złożenia w terminie do 07.04.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
    1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 2 )
    2. Zgoda ośrodka na odbycie praktyk ( wg WZORU nr 3 )

II. Osoby ubiegające się o możliwość zwolnienia z praktyk zobowiązane są do złożenia w terminie do 07.04.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
    1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 4 ), potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego
    2. Zaświadczenie o zatrudnieniu uzyskane od pracodawcy.
    3. Wystawioną ocenę przez bezpośredniego przełożonego – na druku udostępnionym na stronie internetowej IF (wypełniony druk z oceną składany jest dopiero na zakończenie semestru, w którym odbywa się praktyka u Pani mgr Ewy Zadorożnej – aby otrzymać zaliczenie praktyki w indeksie i na karcie zaliczeniowej).

----------------------------------------------------------------------------------------

Studenci, którzy otrzymali zgodę Pana Dziekana na realizację praktyki z kinezyterapii w semestrze letnim zobowiązani są do przedstawienia opiekunom praktyk, w dniu rozpoczęcia praktyki, sylabusa wg którego jest realizowana praktyka oraz następujących dokumentów:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- zaliczenie ze szkolenia BHP (wpisane w indeksie)
- aktualne badania lekarskie

Przypominam również o dostarczeniu do kierownika praktyk indywidualnego harmonogramu (data, godzina odbywania praktyk), zatwierdzonego przez opiekuna praktyk.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zaliczenie praktyki

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy zakończyli praktykę i uzyskali  ocenę od opiekuna praktyki, proszeni są  o zgłaszanie się w sekretariacie Instytutu Fizjoterapii (pok. nr  5)  w celu zaliczenia praktyki. Przypominam, że zaliczenie należy  uzyskać do końca sesji zimowej tj. do 19.02.2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------

PRZYDZIAŁ OPIEKUNÓW NA PRAKTYKĘ KLINICZNĄ W OŚRODKACH MIEJSCOWYCH - aktualizacja 30.08.2016

W RAZIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - PROSZĘ O KONTAKT TEL. 728 913 101 LUB NA MAILA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PRAKTYKA KLINICZNA - OŚRODKI MIEJSCOWE - aktualizacja 4.10.2016PRZYDZIAŁ OPIEKUNÓW NA PRAKTYKĘ KLINICZNĄ W OŚRODKACH ZAMIEJSCOWYCH - aktualizacja 30.08.2016

W RAZIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI - PROSZĘ O KONTAKT TEL. 728 913 101 LUB NA MAILA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PRAKTYKA KLINICZNA - OŚRODKI ZAMIEJSCOWE - aktualizacja 4.10.2016

 


WAŻNE INFORMACJE DOT. PRAKTYKI KLINICZNEJ

PRAKTYKA KLINICZNA - WYTYCZNE

WZÓR nr 1

WZÓR nr 2

WZÓR nr 3

WZÓR nr 4


Informuję, że w szpitalach współpracujących z UR powołano koordynatorów praktyk. Proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorami, jeżeli macie Państwo pytania, problemy dotyczące realizacji praktyk w danym ośrodku.

1. Dr Mariusz Drużbicki - KRORE, Rzeszów
2. Dr Anita Pacześniak-Jost - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
3. Dr Sławomir Jandziś - Szpital Miejski, Rzeszów
4. Dr Agnieszka Bejer - Szpital Specjalistyczny, Rudna Mała
5. Mgr Elżbieta Kędzior - Szpital MSWiA, Rzeszów
6. Mgr Lucyna Pikor - Centrum Medyczne, Łańcut

------------------------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA

1. FIZJOTERAPIA KLINICZNA

2. FIZYKOTERAPIA

3. KINEZYTERAPIA - SYLABUS - aktualizacja 15.03.2017

4. PRAKTYKA KLINICZNA

5. REGULAMIN PRAKTYK IF

 Szukaj

facebook logo

Dyżur kierownika praktyk

INSTYTUT FIZJOTERAPII
ul. Warszawska 26 A