top

slide-2

 

ZWOLNIENIA

--------------------------------------------------------------------------------------

LISTA STUDENTÓW I MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK

---------------------------------------------------------------------------------------

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH NIESTACJONARNYCH

PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ (w sem. IV) - 450 GODZ. (380 KONTAKTOWYCH I 70 NIEKONTAKTOWYCH)

I. Osoby ubiegające się o możliwość odrabiania praktyk w miejscu pracy/zamieszkania zobowiązane są do złożenia w terminie do 15.12.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 2)
2. Zgoda ośrodka na odbycie praktyk ( wg WZORU nr 3 )

II. Osoby ubiegające się o możliwość zwolnienia z praktyk zobowiązane są do złożenia w terminie do 15.12.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 4 ), potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu uzyskane od pracodawcy.
3. Wystawioną ocenę przez bezpośredniego przełożonego – na druku udostępnionym na stronie internetowej IF (wypełniony druk z oceną składany jest dopiero na zakończenie semestru, w którym odbywa się praktyka u Pani mgr Iwony Bryły – aby otrzymać zaliczenie praktyki w indeksie i na karcie zaliczeniowej).

SYLABUS - FIZJOTERAPIA KLINICZNA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczam listę przydziału na praktykę wakacyjną. Proszę osoby, które odbywać będą praktykę w miejscu zamieszkania, a nie wskazano opiekuna o pilne uzupełnienie informacji.

Osoby zwolnione z praktyki powinny zgłosić się po zaliczenie z wypełnioną przez przełożonego - fizjoterapeutę z min. 2-letnim stażem pracy w zawodzie, kartą zaliczenia (wzór w załączniku)

W razie wątpliwości proszę o kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LISTA PRZYDZIAŁU NA PRAKTYKI - AKTUALIZACJA 7.06.2017

ZWOLNIENIA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH NIESTACJONARNYCH

PRAKTYKA Z FIZJOTERAPII KLINICZNEJ (po sem. II)

270 GODZ. (220 KONTAKTOWYCH I 50 NIEKONTAKTOWYCH)

I. Osoby ubiegające się o możliwość odrabiania praktyk w miejscu pracy/zamieszkania zobowiązane są do złożenia w terminie do 07.04.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
     1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 2 )
     2. Zgoda ośrodka na odbycie praktyk ( wg WZORU nr 3 )

II. Osoby ubiegające się o możliwość zwolnienia z praktyk zobowiązane są do złożenia w terminie do 07.04.2017 w sekretariacie IF następujących dokumentów (po w/w terminie podania nie będą rozpatrywane):
     1. Podanie do kierownika praktyk ( wg WZORU nr 4 ), potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego
     2. Zaświadczenie o zatrudnieniu uzyskane od pracodawcy.
     3. Wystawioną ocenę przez bezpośredniego przełożonego – na druku udostępnionym na stronie internetowej IF (wypełniony druk z oceną składany jest dopiero na zakończenie semestru, w którym odbywa się praktyka u Pani mgr Iwony Bryły – aby otrzymać zaliczenie praktyki w indeksie i na karcie zaliczeniowej).

-----------------------------------------------------------------------------------

Studenci, którzy otrzymali zgodę Pana Dziekana na realizację praktyki z Fizjoterapii klinicznej w semestrze letnim zobowiązani są do przedstawienia opiekunom praktyk, w dniu rozpoczęcia praktyki, sylabusa wg którego jest realizowana praktyka oraz następujących dokumentów:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- zaliczenie ze szkolenia BHP (wpisane w indeksie)
- aktualne badania lekarskie

Przypominam również o dostarczeniu do kierownika praktyk indywidualnego harmonogramu (data, godzina odbywania praktyk), zatwierdzonego przez opiekuna praktyk.

-------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISÓW ZALICZENIA Z PRAKTYK

Opiekun praktyk zalicza państwu praktykę na ocenę, wpisuje ją:

1) W dzienniczku praktyk na stronie – zaliczenie – umieszczonej na zakończenie danej praktyki – wpisując ocenę i opinię.
2) W indeksie na stronie 82.

Następnie należy zgłosić się z indeksem i dzienniczkiem praktyk do sekretariatu IF celem uzyskania zaliczenia praktyki przez kierownika praktyk.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK

1) W dniu rozpoczęcia praktyk jesteście Państwo ZOBOWIĄZANI dostarczyć Opiekunowi praktyk:

a. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (ksero – do odebrania w sekretariacie IF – proszę zrobić sobie dodatkowe ksero zaświadczeń lekarskich – będą potrzebne na kolejne praktyki )

b. Ubezpieczenie NW (ksero) – proszę ubezpieczyć się we własnym zakresie lub wykupić ubezpieczenie grupowe (informacje w Dziekanacie w październiku p. Anna Wisz)

c. Szkolenie BHP – wpisane w indeks (do wglądu)

2) UR ubezpiecza Państwa w zakresie OC.

 


Informuję, że w szpitalach współpracujących z UR powołano koordynatorów praktyk. Proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorami, jeżeli macie Państwo pytania, problemy dotyczące realizacji praktyk w danym ośrodku.

1. Dr Mariusz Drużbicki - KRORE, Rzeszów
2. Dr Anita Pacześniak-Jost - Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów
3. Dr Sławomir Jandziś - Szpital Miejski, Rzeszów
4. Dr Agnieszka Bejer - Szpital Specjalistyczny, Rudna Mała
5. Mgr Elżbieta Kędzior - Szpital MSWiA, Rzeszów
6. Mgr Lucyna Pikor - Centrum Medyczne, Łańcut

 

Pliki do pobrania:

1. REGULAMIN PRAKTYK IF

2. FIZJOTERAPIA KLINICZNA - SYLABUS - aktualizacja 15.03.2017

 

 

 Szukaj

Dyżur kierownika praktyk

INSTYTUT FIZJOTERAPII
ul. Warszawska 26 A